Dit jaar gaan we 't zaaltje renoveren. We sluiten 't zaaltje van 24 juni tot en met 30 september 2024.   We verwelkomen u graag terug vanaf 1 oktober. 

privacyclausule

         uw persoonsgegevens worden door Van Dijck Kristien verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.  Heel wat gegevens moeten wij verwerken ten gevolge van wettelijke verplichtingen.  Soms zijn wij verplicht of wanneer overheidsinstanties of toezichthouders wettelijk het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.  Mogelijks worden u gegevens ook verwerkt om u nieuwe diensten aan te bieden. Dit laatste gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.  Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het om ons dat mee te delen op [email protected]. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen.  Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij uw gegevens aan de juiste persoon bezorgen.   Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot [email protected].  Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).